Τι συμβαίνει στη χώρα μας

Το γνωστό Βρετανικό, μερικά από τα πρόσωπα, το BBC, σχόλια για το Champions League, το καλό χιούμορ, το απόγευμα, όταν ο ήλιος ζήτησε την απελευθέρωσή του λόγω «το έργο της κυβέρνησης για τα παιδιά πρόσφυγες Καλαί ψέμα.»

«Το έργο κάποιων αηδιαστικό ρατσιστική παιδί προσφύγων και πολύ αρνητές. Τι συμβαίνει στη χώρα μας, «Λίνεκερ, αναρωτήθηκε. Ο 55-year-old ηγέτης θα καταρτίσει, μετά το δημοψήφισμα, και Brexit είπε: «Θα ντρέπεται λόγω του φύλου, ανατροφή των παιδιών και τα παιδιά μπορούμε.»

Γκάρι Λίνεκερ εξ ονόματος τους μετανάστες, αλλά υπερασπίστηκε τη γνώμη του της ημέρας, την κόκκινη κάρτα.
Λίνεκερ, σπίθα πας συζήτηση στην κοινωνία της Δανίας, ωστόσο, η εικόνα που αναδύεται είναι πρόσφυγας, έγραψε: «Ας φανταστούμε για μια στιγμή ότι οι πρόσφυγες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι,» σπουδαίος απαντώ, ότι αναγκαστική ότι καθένας που μπορεί να ανταποκριθεί σε μηνύματα, τα social media.