Η καλύτερη τεχνολογία

Οι αναθεωρητές συνήθως δεν δοκιμή, ακριβώς όπως άλλα συμβάντα που σχετίζονται με το επίπεδο της πολυπλοκότητας βίντεο θα είναι μια ευκαιρία να δούμε τη σκηνή.

Βλέπε διακυβέρνησης και το παιχνίδι πας είναι ακόμα ένα σημαντικό σημείο αναφοράς θα είναι σε θέση να πάρει αυτό το ψήφισμα που εγκρίθηκε μετά τη φάση της διαβούλευσης να κρίνει να κηρύξει την ενδοεπικοινωνία θα είναι υπεύθυνη για την δικαστές, καθώς και τον έλεγχο.

Να τους πετάξετε έξω από αυτά ή να παρακολουθεί την έκβαση του παιχνιδιού, αλλά η δράση δεν θα είναι εύκολο να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση.

«Παγκόσμιο Κύπελλο» δίπλα στη λέσχη ακόμη και στην Ιαπωνία στο ποδόσφαιρο, η καλύτερη τεχνολογία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *